Naruto - Kakashi hound summon jutsu - Uhei, Guruko, Pakkun, Bisuke (Biscuit), Buru (Bull), Shiba, Urushi. Missing dog - Akino.
Loading...